Vol 5, No 1 (2019)

Table of Contents

Articles

Md. Mobarak Hossain, Jafar Sadeq, Muhammad Usama Islam
PDF
1-6
Khandoker Monjure Kabir, Mahmuda Akter
PDF
7-16
Dashratharaj K Shetty, Manvijay Lather, Keshav Goyal
PDF
17-26
Sazeeda Johora Thakur
PDF
27-35
Md Faisal Ibne Wali, Khan Muhammad Saqiful Alam, Muhammad Maruf Ibne Wali, Samanta Farahnaz
PDF
36-43